Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) plní funkci ochrany majetku a osob, přičemž ze všech možností zabezpečení je dokonce tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou variantou. Vděčí za to tomu třeba i tomu, že má velmi široké možnosti použití – využitelný je prakticky kdekoliv, od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení. 

Systém PZTS může zároveň být instalován buď jako samostatná aplikace, nebo jakožto součást dalších systémů v rámci integrace – např. jako součást systému řízení přístupu, potažmo perimetrického či security kamerového systému. Objekt vybavený PZTS může být též propojen s pultem centralizované ochrany (PCO), který jej bude střežit z místa s trvalou vzdálenosti do objektu, a to buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. Výhodou tohoto řešení je, že v případě alarmu, nebo jiné mimořádné události, zajišťuje její vyřešení přímo operátor PCO. 

Signalizace EZS dokáže detekovat zloděje

Oproti tomu systém elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) je sada technických prostředků, které včasnou signalizací do místa jeho obsluhy eliminují rozsah materiálních a jiných škod. EZS se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů, jež slouží k identifikaci narušení objektu, a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – těmi mohou být sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy s pultem centralizované ochrany.

Moderní detektory zabraňují falešným poplachům

Detektory pracují na různých principech, zatímco některé sledují infračervené vyzařování pohybujícího se objektu, jiné zas detekují změny v odrazu mikrovlnného vlnění či využívají magnetického pole. Jedno mají ale vždy stejní – informace, jež vznikne na výstupu detektoru je vždy přivedena na vstup ústředny zabezpečovacího systému, která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních obvodů.
Všechny detektory jsou dnes navíc již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat riziko falešného poplachu. Pokud se ale poplach ukáže jakožto pravý, tak poplachový výstup je okamžitě přenesen na další periferní zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou pak zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém, případně jeho části.

EZS – Elektronické zabezpečovací systémy

Systém EZS je soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových, zapisovacích a ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je opticky či akusticky signalizováno, že na stanovaném místě došlo k narušení střeženého objektu nebo prostoru. Krom zkratky EZS se můžeme v anglicky psané literatuře, a nově i v českých normách, setkat se zkratkou I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System – volně přeloženo: poplachový systém pro detekci vniknutí a přepadení). 

Nyní k jejich použití v praxi. Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) začínají být v dnešní době téměř už standardním zařízením montovaným nejen u novostaveb, ale i do starších bytů, rodinných domů, skladů a areálů. Hlavním důvodem k pořízení EZS přitom není pouze narůstající kriminalita a s tím rostoucí touha po pocitu bezpečí, jenž vám právě tyto systémy dokáží zaručit, ale také nižší náklady na jejich pořízení v porovnání s minulostí – tyto systémy jsou nyní již cenově dostupné prakticky komukoliv

Stupně zabezpečení EZS – Jaký zabezpečovací systém zvolit?

Výběr systému EZS je úzce spjat se stupněm zabezpečení, jenž nabízí. V podstatě stupeň zabezpečení nám udává, jaký systém bude nainstalován. Informaci o stupních zabezpečení EZS je tedy nutné znát ještě před samotným výběrem systému.
Existují přitom čtyři základní stupně zabezpečení, které jsou definovány normou ČSN EN 501311:

Výběr systému EZS je úzce spjat se stupněm zabezpečení, jenž nabízí. V podstatě stupeň zabezpečení nám udává, jaký systém bude nainstalován. Informaci o stupních zabezpečení EZS je tedy nutné znát ještě před samotným výběrem systému.
Existují přitom čtyři základní stupně zabezpečení, které jsou definovány normou ČSN EN 501311:

Stupeň 1: Nízké riziko

Narušitel má malé, nebo dokonce žádné povědomí o systémech EZS a má k dispozici pouze omezený sortiment snadno dostupných nástrojů.  

Stupeň 2: Nízké až střední riziko

Narušitel či zloděj má omezené znalosti systémů EZS a používá běžného nářadí a přenosných nástrojů.  

Stupeň 3: Střední až vysoké riziko

Narušitelé nebo lupiči jsou obeznámeni se systémy EZS a mají rozsáhlý sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení.  

Stupeň 4: Vysoké riziko

Používá se, jestliže zabezpečení má prioritu před všemi ostatními hledisky. Předpokládá, že narušitelé̌ a lupiči jsou schopni nebo mají možnost zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení, včetně prostředků pro náhradu klíčových komponent systému EZS.  

U stupně 3 a 4 musí být všechny detektory vybavené funkcí maskování pro detekci zakrytí. U stupně 4 poté musí být vybaveny ještě prostředky pro detekci podstatného snížení specifikovaného dosahu.  

Elektronické zabezpečovací systémy Paradox = záruka kvality

Jakožto námi nabízené řešení preferujeme především systémy společnosti Paradox, tedy firmy pocházející z Kanady, která byla založena již v roce 1989. Od prvních krůčků až do současnosti se pak z firmy Paradox stal jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli zabezpečovacích zařízení. Výrobky této značky se dnes vyvážejí do více než 100 zemí světa, a to samozřejmě včetně České republiky, kde se rovněž těší veliké oblibě.  

Na základě své strategie přináší Paradox dlouhodobě na trh ty nejnovější technologické novinky ve sféře bezpečnostních zařízení, systémů a dalšího příslušenství. Staví při tom především na promyšleném vývoji a produkci nových technologií, díky čemuž získává náskok nejen před konkurencí, ale také před všemi fígly a novými technikami kriminálníků. Díky tomu představují elektronické zabezpečovací systémy Paradox komplexní a inovativní ochranu té nejvyšší kvality. 

Co všechno je součástí našich služeb?

Nabízíme vám návrh a instalaci zabezpečovacího a monitorovacího systému, jenž je propojen s pultem centrální ochrany (PCO), do vámi vybraného objektu. Zároveň jsme vám schopni dodat systém s nejlepším poměrem cena/výkon na trhu, vytváříme totiž zajímavý kompromis mezi účelností a cenou zabezpečení.  

Od momentu instalace našeho systému si tedy můžete v klidu a bez obav odjet třeba na dovolenou, a to aniž byste se museli strachovat, že budete vykradeni. Díky našim EZS už nikdy nedáte zlodějům šanci! 

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat!