Co to je? A jak vám s ní můžeme pomoci?

Strukturovaná kabeláž je obecné označení pro metalické a optické prvky, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, jenž:

 • podporuje přenos digitálních i analogových signálů

 • používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely

 • může být do budoucna rozšiřován, neboť přípojné body se instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba, ale později mohou

 • je pro firmu z funkčního hlediska stejně tak důležitý jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury

 • může zaručit dlouhodobou technickou i morální životnost

Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Jejich řešení se pak prakticky vždy opírá o produkty předních světových výrobců a využívá progresivních technologií.

Naše nabídka zahrnuje komplexní a kompletní zajištění datových sítí, od jejich návrhu až po realizaci. Základem je návrh řešení topologie s jasnou vizí do budoucna, výběr vhodného systému, výběr aktivních prvků, rozvaděčů, to vše s respektováním požadavků od zákazníka na přizpůsobení sítě interiéru apod. Samotné datové sítě následně realizujeme prostřednictvím metalických a optických rozvodů strukturované kabeláže a bezdrátových Wi-Fi sítí.

Jaké jsou přednosti strukturované kabeláže?

Strukturovaná kabeláž představuje univerzální kabelážní rozvod v rámci celé budovy, či jejích částí, který umožňuje přenos digitálních a analogových signálů bez nutnosti další instalace speciálních kabelových rozvodů. Z pohledu zákazníka je tak minimalizována nutnost dalších investic.

Strukturovaný kabelážní systém zároveň umožňuje uživateli se kdykoliv rozhodnout, jaká technologie bude použita v konkrétní datové zásuvce (počítač, telefon, IP kamera). Tuto technologii může navíc kdykoliv změnit – stačí jednoduchým přepojením v datovém rozvaděči změnit směřování konkrétní technologie do daného místa.

Rozdělení strukturované kabeláže

Specifické požadavky na minimální vlastnosti kanálu strukturované kabeláže lze rozdělit na dva typy médií – metalický kabel a optické vlákno. Konkrétně normy definují použití těchto typů kabelů:

Pro páteřní rozvody 

 • metalický kabel 4-párový 
 • optický kabel multimode 
 • optický kabel singlemode 

Pro horizontální rozvody 

 • metalický kabel 4-párový 

Jaké komponenty strukturované kabeláže dodáváme?

 • rozvaděče – nástěnné i stojanové

 • patch panely, vyvazovací panely, optické vany

 • patch kordy všech kategorií a optické propojovací kabely pro telekomunikační technologie

 • datové kabely všech kategorií, optická vlákna multimode i singlemode

 • zásuvky, keystony

 • a mnohé další…

Kategorie podle výkonnosti aneb Standardizovaný systém hodnocení komponent sítě

V případě hodnocení prvků strukturované kabeláže se nejčastěji hovoří o dělení do tzv. kategorií. Těch dnes existuje hned několik, přičemž každá z nich je definována ve standardech. Základní rozdělení prvků strukturované kabeláže je pak následující:

Kategorie 3  

Je nejnižší kategorií. U prvních sítí se komponenty kategorie 3 používaly pro přenos hlasu i dat. Dnes se již prvky kategorie 3 ve většině případů používají prakticky pouze pro telefonní rozvody (např. propojovací ISDN panely, kabely k telefonní ústředně či propojovací šňůry k telefonnímu přístroji). Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na kabelážích kategorie 3, byla 10 Mb/s (protokol 10Base-T). 

Kategorie 4  

Tato kategorie se již téměř nepoužívá. Byla spojována především se společností IBM a jejími prvky pro sítě Token Ring. Kategorie 4 byla silně zastoupena především v USA, v evropských standardech nebyla nikdy zmíněna. 

Kategorie 5  

Tato kategorie byla schválena v roce 1995. Nyní je ale již plně nahrazena kategorií 5E – tzn. stejně jako v případě kategorie 3 a 4 se jedná již o historickou kategorii. Maximální přenosová rychlost, které bylo možné dosahovat na komponentech kategorie 5, byla 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T). 

Kategorie 5E  

Vychází z kategorie 5, má dokonce i stejnou šířku pásma (tj. 100 MHz). Z důvodu cenové dostupnosti je v této chvíli kategorie 5E nejrozšířenější kategorií ve strukturované kabeláži. Umožňuje přenosovou rychlost 1 Gigabit/s a garantuje funkčnost všech standardizovaných protokolů až po 1000BASE-T. 

Kategorie 6 

Tato kategorie byla schválena v roce 2002. Pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Stejně jako kategorie 5E tak i kategorie 6 umožňuje přenosovou rychlost 1 Gigabit/s a garantuje funkčnost všech standardizovaných protokolů až po 1000BASE-T. 

Kategorie 6A  

Tato kategorie umožňuje přenosovou rychlost 10 Gigabit/s, garantuje funkčnost všech standardizovaných protokolů včetně 10GBASE-T a poskytuje šířku přenosového pásma 500 MHz. 

Kategorie 7  

Tato kategorie spatřila světlo světa již v roce 1997, nicméně schválení se dočkala až v roce 2002. A to navíc pouze pro síťové kabely, nikoli pro spojovací hardware (tj. zásuvky, patch panely atd.). Pracovní frekvence kategorie 7 je nyní 600 MHz. 

Kategorie 7A  

Současná kategorie 7 bude z důvodu malého odstupu šířky pásma od komponent kategorie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) postupně nahrazena touto novou kategorií s dvojnásobnou šířkou pásma – tj. 1000 MHz

Kategorie 8  

Je nejnovější kategorií, vznikla teprve v roce 2014. Komponenty z kategorie 8A nabízejí na krátkých vzdálenostech (perm. link do 24 metrů, nebo chan. link do 30 metrů) na šířce pásma 2000 MHz přenosovou rychlost 25 GB/s, respektive 40 GB/s

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat!