Docházkový a přístupový systém SYSDO

Instalujeme převážně docházkový systém od firmy Eurosat pod názvem SYSDO a přístupový a docházkový systém TLD od firmy Tomst.

Docházkový systém SYSDO je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí, nebo si nemohou dovolit náklady s instalací serverů a aplikací, starajících se o chod docházkového systému. SYSDO běží on-line. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců, nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům.

Číst více

Výhody systému TLD:

  • Vysoká životnost
  • Nízké pořizovací náklady
  • Stavebnicová variabilita použití
  • Kompatibilita kontaktního a bezkontaktního přístupu
  • Snadná instalace

  • Garance bezpečnosti přístupových systémů
  •  Jedinečnost identifikačních médií
  • Komfortní software s řadou funkcí
  • Flexibilní nastavování práv uživatel

Docházkový a přístupový systém TLD umožňuje unikátní řešení přístupu do objektu. Místo mnoha různých zámků a k nim náležících klíčů, které musí mít uživatelé neustále všechny u sebe, stačí nyní pouze jedno jediné identifikační médium (čip nebo karta) použitelné na všech místech připojených do systému.

Po přiložení identifikačního média ke čtecímu terminálu dojde k identifikaci média a k předání informace řídící jednotce TLD-L(E), která na základě vyhodnocení oprávnění daného média sepne nebo odmítne sepnout relé ovládající zámek, výtah, alarm či jiné připojené zařízení. A co víc! v případě použití řídící jednotky TLD-LE je systém schopen nejen identifikovat médium přiložené ke čtecímu terminálu, ale též zaznamenat časový údaj kontaktu. Tak jsou uchována data o posledních 1500 průchodech v čase. Při použití vícesondových terminálů dokáže řídící jednotka rozlišit i typ průchodu (příchod, odchod na oběd, služební cesta atd.).

Tyto informace jsou exportovány do PC a po jejich zpracování je vytvořen systém kompletní kontroly docházky. Export probíhá buď v off-line verzi pomocí datového čipu nebo on-line pomocí datové komunikační linky TLT.

Poptat

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat!